13-03-2017
CONVOCATÒRIA PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER LA BRIGADA
L'Ajuntament de la Torre de Capdella obre la convocatòria per subvencionar la contractació de quatre persones desocupades per desenvolupar les actuacions que es detallen més endavant.

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 27 de març.

Projectes
Els projectes per als quals es contractarà personal són els següents:

a)    Neteja de camins, zones boscoses i entorns dels nuclis agregats del municipi.
b)    Rehabilitació i adequació d’espais públics i arranjament de infraestructures en mal estat.

Llocs de treball
a)    3 peons
b)    1 paleta

Característiques dels llocs de treball

A) Lloc de treball: peó
Sou brut mensual (incloses pagues):  914,31
Jornada: Completa
Incorporació laboral: 3 d’abril de 2017
Tipus de contracte: Laboral
Durada: 8 mesos

B) Lloc de treball: paleta
Sou brut mensual: 1.093,00 €
Jornada: Completa
Incorporació laboral: 3 d’abril de 2017
Tipus de contracte: Laboral
Durada: 8 mesos

Presentació de sol·licituds
Les persones que ho sol·licitin hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i hauran d’aportar la documentació a les oficines de l’Ajuntament en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci.

Data límit de presentació de sol·licituds
El termini per presentar els currículums i titulacions és de 10 dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci

Documentació
Les persones que ho sol·licitin hauran d’estar inscrites a l’Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya i hauran d’aportar la següent documentació:
•    Currículum
•    Titulacions autenticades. Les titulacions no acreditades no es tindran en compte.
•    Declaració jurada/responsable conforme atur i que compleix amb les condicions de la convocatòria (segons annex). 

Destinataris
Les persones a qui va adreçada aquesta convocatòria són persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació al servei públic d’ocupació, persones que estiguin cobrant algun tipus de prestació o ja la tinguin esgotada.

Requisits
Les persones que es presentin en aquesta convocatòria hauran de complir els requisits que es detallen a les bases dels Plans d’Ocupació local, aprovats en el ple extraordinari de l’Ajuntament de la Torre de Capdella en data 8 de març de 2012.
-    Les persones a qui va adreçada aquesta convocatòria són persones desocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya.
-    Persones que tinguin la residència habitual al municipi de la Torre de Capdella i que estiguin empadronades al municipi des de com a mínim un mes abans de la convocatòria i o que demostrin haver-hi estat empadronades ininterrompudament durant almenys 5 anys.
-    Permís de conducció B
Es valorarà i tindran preferència:
-    Les persones que ja hagin treballat anteriorment per l’entitat o els seus òrgans dependents, o per alguna altra institució pública.
-    Les persones amb permís de conduir C1. (per a peons)

Procés de selecció

Es comprovarà que els candidats compleixen els requisits de la convocatòria i si és així, es podrà realitzar una entrevista personal.

La Torre de Capdella, 9 de març de 2017
 

L’Alcalde
Josep Maria Dalmau Gil
 
28-02-2017
Diumenge, 19 de març
Hora: 19.30 h (Ajuntament de la Torre de Capdella
Lectura de poemes i cinema: La novia (2015)
Basada en l'obra Bodas de sangre de Federico García-Lorca
Directora: Paula Ortiz.
28-02-2017
Dissabte, 25 de març
6:30 h Sortida de l’autocar des de la Torre de Capdella
Inscripcions: abans dels dia 15 de març de 2017!
Conxita Salvadó: 686 04 10 73 Josep Montoya: 639 04 28 26 Ajuntament: 973 663 001.