URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE LA TORRE DE CAPDELLA, Carrer de l'Escorxador

Data publicació en el perfil del contractant 18-02-2016
Estat de la licitació Adjudicada definitivament
Tipus de contracte Obres
Objecte URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE LA TORRE DE CAPDELLA, Carrer de l'Escorxador
Preu del contracte 82.882,65 € sense IVA, (100.288,01 € IVA inclós)
Termini d’execució 3 mesos
Data publicació (BOP/DOGC) Es convoca per invitació, 15 dies naturals des l'endemà de la recepció de la notificació
Forma i procediment d’adjudicació Negociat sense publicitat
Organ d'adjudicació
Termini de presentació de propostes 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació
Observacions
Enllaços d'interès No hi ha enllaços d'interès.
Documents adjunts projecte urbanització carrer escorxador
plec de clàusules urbanització carrer de l'escorxador de la Torre de Capdella