Restauració de les Pintures Murals de l'església de Sant Vicenç de Capdella

Data publicació en el perfil del contractant 26-10-2017
Estat de la licitació En licitació
Tipus de contracte Serveis
Objecte Restauració de les Pintures Murals de l'església de Sant Vicenç de Capdella
Preu del contracte 67.599,67 € sense IVA (81.795,60 € IVA inclós)
Termini d’execució 3 mesos
Data publicació (BOP/DOGC) BOP núm. 205 de 24.10.2017
Forma i procediment d’adjudicació concurs Obert
Organ d'adjudicació
Termini de presentació de propostes 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació al BOP fins el dia 8 de novembre de 2017
Observacions El termini de presentación és el 8 de novembre. Al punt 8 de l'anunci hi ha una errrada material i on diu 10 dies ha de dir 15 dies
Enllaços d'interès No hi ha enllaços d'interès.
Documents adjunts plec restauració pintures murals
projecte pintures murals 1
projecte pintures murals 2
projecte pintures murals 3
projecte pintures murals 4
projecte pintures murals 5