Certificats de Naixement, Matrimoni i Defunció

   Certificat de Naixement, Matrimoni i Defunció -   descàrrega en format pdf (16kb).

Inscripció de Naixement, Matrimoni i DefuncióINSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT


La inscripció de naixement es pot fer tant al municipi on es resideix com al municipi on es va néixer.

Documentació que cal presentar:
Documentació facilitada per l’hospital
Certificat d’empadronament dels pares
DNI dels pares
Llibre de família

INSCRIPCIÓ DE MATRIMONI


Documentació que cal presentar:
Acta de la celebració del matrimoni
DNI dels interessats

INSCRIPCIÓ DE DEFUNCIÓ

Documentació que cal presentar:
Certificat de defunció emès pel metge
DNI del difunt
DNI del declarant

Certificats de fe de vida i estat


Per obtenir aquest certificat, la persona interessada s’ha de presentar amb el DNI a les dependències del Registre Civil

Matrimonis Civils


Les persones interessades han de presentar l'expedient tramitat davant d'un jutjat de la Instància.